Bli odlingsproffs genom litteratur

Om du skulle vilja börja odla men aldrig har gjort det förut kan du genom olika böcker lära dig mycket. Du kan genom att läsa olika litterära verk få den kunskap du behöver om både växter och odling för att komma igång. När du vill testa din teoretiska kunskap i praktiken kan du börja medRead more ⟶

Engelskspråkiga författare

Det går att läsa engelska böcker som är översatta till svenska, men det går också att läsa dem på engelska om du behärskar det eller vill utmana dig s

Utländska författare

Om vi låter våra blickar gå bort från västvärlden och ut i resten av världen finns det en hel del bra och populära författare vars böcker du borde ko