Bokens historia

Att läsa och skriva böcker är något vi gjort sedan mänskligheten började att skriva. Det första sättet att samla skrift på för att berätta en historia gjordes på lertavlor som torkades i solen eller brändes i ugn i Mesopotamien för omkring 5000 år sedan. Mesopotamien var en kultur och civilisation som fanns i det område som Turkiet, Irak och Syrien ligger i idag.

Det var med papyruskonsten som kom kring år 3000 år före Kristus som boken började att bli mer likt den sorts bok vi känner idag. Papyrus är ett naturmaterial som först upptäcktes i Egypten och spred sig sedan vidare till antikens Grekland. Papyrus användes för att samla skrifter och det var då man började att limma ihop arken vilket blev den första föregångaren till hur boken ser ut idag. Papyrus användes fram till omkring 600 år efter Kristus då man istället började att använda pergament. Pergament är ett annat sorts skrivmaterial och är framställt av djurskinn. Pergamentet har sitt ursprung från Turkiet. Pergamenten rullades ihop och sparades i bibliotek. Andra sätt att trycka skrift vid den här tiden var på metall, elfenben och trä.

Men det var inte bara i västvärlden som man samlade och tryckte skrift. I Asien och framför allt i Kina samlades och trycktes skrift på ben, trä, silke och på snäckor. Den allra första boken från Kina kallades för jiance eller jiandu och består av rullar i bambu som är bundet av silke eller läder. Det var också från Kina det moderna pappret har sitt ursprung. År 105 efter Kristus i Kina uppfanns lump-pappret, men det dröjde fram till medeltiden då kunskapen om papperstillverkningen kom till Europa. Det gjorde att boktryckarkonsten kunde utvecklas ännu mer och det var vid den här tidpunkten som boken började att se ut som den gör idag med dess bindningar och uppbyggnad.

Den som tog boktryckarkonsten till nästa nivå var uppfinnaren Johannes Gutenberg. Han levde i Tyskland på 1400-talet. Innan dess hade man kopierat böcker för hand men nu kom alltså sättet att trycka böcker med en maskin. Gutenberg utvecklade en metod för att trycka böcker med hjälp av enskilda bokstäver som satt löst och kunde återanvändas. Första boken som trycktes på det sättet var bibeln. Gutenbergs boktryckarkonst spreds snabbt över hela Europa och kring år 1500 hade mer än 40 000 böcker tryckts.

I och med industrialiseringen på 1800-talet började man att utveckla boktryckarkonsten ännu mer med hjälp av maskiner. Med maskiners hjälp behöves böcker inte längre tryckas för hand vilket var mer kostnadseffektivt. Det gjorde att böcker blev billigare att köpa och litteraturen och den kunskap som tillkommer med att läsa böcker blev mer tillgänglig för alla. Innan dess var det främst överklassen som hade tillgång till böcker.