Smile or die eller Gilla läget som den heter i svensk översättning är en attack på den kvasiintellektuella vågen av positivt tänkande med nära nog sektliknande drag. Även om den vänder sig till hela världen så känns den skriven för en amerikansk marknad och jag har svårt att hitta riktiga tecken på fenomenet i Sverige. Smile or die är läsvärd och stämmer till eftertanke.

Smile or die - Barbara Ehrenreich

SMILE OR DIE påminner mycket om THE GOD DELUSION i sitt sätt att plocka ned ‘motståndet’ argument för argument, men även såtillvida att den främst vänder sig till en amerikansk läskrets. Det känns som om den sektliknande hysteri som beskrivs kring fenomenet positivt tänkande i boken inte är applicerbart på svenska förhållanden. Dessutom skrämmer Barbara Ehrenreich hickan av amerikanarna med läskiga kommunist/stalinist-kopplingar till positivt tänkande. Man kan hitta referenser och kopplingar till positivt tänkande i svenska tidskrifter som Måbra, men inte på länga vägar i de extrema nivåer Ehrenreich visar på.

Vad är det som avses med positivt tänkande här? Får man inte vara glad? Jo då, det Ehrenreich menar här är en tvångsmässig oantastlig positivism, att positivt tänkande och målmedvetenhet kan förverkliga din drömmar. Ehrenreich drabbades av bröstcancer och kom därmed i kontakt med positivt tänkande. Hon fick reda på att för att kunna besegra cancern var hon tvungen att tänka positivt. Det kan tyckas harmlöst även om det är verkningslöst, men så är det naturligtvis inte. För vad händer om du tänker positivt, tvingar dig att le genom cellgiftsbehandling, inte tillåter dig att känna de legitima känslorna ilska, sorg och besvikelse, men ändå förlorar slaget mot cancern? Då är det ditt fel att du förlorar den, du har inte tänkt tillräckligt positivt, du har inte kämpat tillräckligt hårt, du kanske innerst inne vill dö.

Man hisnar inför vissa påståenden i boken som att positivt tänkande i Bush-administrationen gjorde att man tystade ned obekväma nejsägare och det var en bidragande orsak till att man inte tog hoten inför 9/11 på allvar. I SMILE OR DIE påstår Ehrenreich att man på vissa håll får anställning direkt, endast på meriten att ha varit en cheerleader och därmed vara tränad i att peppa och entusiasmera folk (George W Bush var cheerleader när det begav sig). Allt detta kan och bör man ta med en nypa salt, dock pekar det på en trend eller kanske mer ett skeende inom många organisationer och samhällsskikt i USA. Nämligen att positivt tänkande är inget new age-fenomen isolerat till företeelser som pastorprenörer och megakyrkor utan genomsyrar en stor del av samhället och näringslivet.

Orkar du inte läsa SMILE OR DIE gör Barbara Ehrenreich en elegant summering i den här RSA-illustrerade föreläsningen:

Stötestenarna inom positivt tänkande är: tänk inte negativt och undvik negativa människor och situationer. Dessa kan jag känna igen från vardagssituationer och diskussioner, man kan till exempel benämna någon som energitjuv. Men efter att ha läst SMILE OR DIE kommer du dock att tänka dig för innan du uppmanar någon att tänka positivt för att ta sig igenom en svårighet.

Det finns som sagt likheter mellan SMILE OR DIE och THE GOD DELUSION men Ehrenreich saknar Dawkins språkliga lätthet och humor så mot slutet är läsningen som att se på när färg torkar – dryg. Kanske är den något lättare att tröska igenom i den svenska utgåvan, men jag håller mig hälsosamt skeptisk till att det förhåller sig så. Ehrenreich har skapat något viktigt och intressant, men språkligt är det inte på toppnivå. Det är tänkvärt och läsvärt men når inte ända upp till beundransvärt.

Läs recensionen av THE GOD DELUSION

Fakta
Språk: Engelska
Alternativa titlar: Gilla läget, Bright-sided
Pris: 46 SEK (pocket, Bokus)
235 sidor, paperback
Beskrivning/synopsis: 1:A PÅ KRITIKERLISTAN! Gilla läget! Tänk positivt! Med optimism och framåtanda kan man vinna en hel värld och uppnå rikedom och lycka. Så lyder det framgångsrecept som gjort sitt segertåg över hela västvärlden. Barbara Ehrenreich tröttnade när hennes läkare uppmanade henne att se sin cancersjukdom som en gåva. I Gilla läget visar hon hur det positiva tänkandet lurat amerikanerna i grunden. Hon ifrågasätter att odlandet av framgångsmyter är lösningen på problemet. Tvärtom bidrog frånvaron av kritiskt tänkande till den djupa ekonomiska krisen i USA. Som alltid använder Ehrenreich humorn som vapen och smular sönder allt luddigt tänkande med en bitande ironi. Barbara Ehrenreich är journalist och författare från USA. Leopard förlag har tidigare publicerat Barskrapad, Körd och Karnevalsyra.

 

En mycket underhållande bok som har som mål att bevisa, utom allt tvivel, att det inte finns någon gud. Jag tycker Richard Dawkins lyckas bra kanske tack vare att jag redan innan var övertygad ateist. Boken känns inte riktigt anpassad till svenska förhållanden och även om det inte gör Dawkins argument mindre gångbara, så det känns som om han skjuter kanin med haubits.

The God delusion - Richard Dawkins

THE GOD DELUSION är briljant skriven av världens mest kände ateist, Richard Dawkins och jag är av uppfattningen att alla borde läsa denna och jag menar verkligen alla, från agnostiker och ateister till teister och religiösa fundamentalister samt alla däremellan.

Redan innan jag läst klart boken har det enkla faktum att jag läser den gett upphov till en rad intressanta teologiska diskussioner på jobbet. Vilket oxå visar att i en levande diskussion är det kanske inte lika enkelt att avfärda religionen som i THE GOD DELUSION. Men det är både roligt att läsa  och att diskutera den.

Mitt första skratt fick jag över alla namn Dawkins kallar gud i gamla testamentet: The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. Det fick den lite motsägelsefulla effekten att jag verkligen blev sugen på att läsa gamla testamentet i bibeln. Jag blev även sugen på att läsa DIRK GENTLY’S HOLISTIC DETECTIVE AGENCY som omnämns och citeras. Dawkins tillägnar till och med boken till sin vän Douglas Adams.

Innan jag började läsa THE GOD DELUSION fanns det i stort sett bara ett argument jag kunde acceptera som någon slags indikation på en högre makt; att allt det fantastiska som finns i världen inte kan ha kommit till av en slump. Men även detta monterar Dawkins elegant ned. En annan  slutsats är att, som en del religiösa hävdar: Utan Gud finns ingen moral eller godhet. Dawkins bemöter det påståendet med; är rädslan för Guds straff den enda anledningen att vara snäll är mänskligheten verkligen illa ute. Så håller det på, Dawkins plockar ned allt från bibeln som rättesnöre, som sanning eller som symbolisk visdom, till det nödvändiga med strikt religiös uppfostran.

Detta är naturligtvis ensidigt, Dawkins kan välja ut religiösa argument som är enkla att sabla ned. Jag läser den till en början partiskt och tycker att det som läggs fram är obestridliga fakta, men efter diskussioner med vänner och kollegor så nyanseras min bild en smula. Jag är fortfarande övertygad ateist men känner att de religiösa ståndpunkter han väljer att bemöta inte ligger speciellt nära min vardag, mer åt amerikan-/talibanhållet. THE GOD DELUSION är inte helt applicerbar på svenska förhållanden där stat och kyrka är mer skilda åt än på andra håll i Europa. I svenska skolan får eleverna lära sig om alla religioner. Vi har inte bibelläsning och liknande i samma utsträckning i skolan. Tankehoppet från någon som tror på ett högre väsen eller att det finns något därute till att döda abortläkare är svårare att göra i Sverige än i t ex England eller USA. Så bitvis är THE GOD DELUSION lite overkill.

Att det är Richard Dawkins själv som läser stör inte, han är kanske inte den bästa uppläsare jag hört, men hans mysiga, lite strama engelska dialekt mildrar de ganska hårda slutsatserna han lägger fram. Hans röst kommer oxå till sin rätt när han högläser de hatmejl han fått (se YouTubeklipp nedan). Intressant att de som skriver de mest hatiska och hotfulla mejlen till Dawkins är troende, och även om det är dem som är attackerade av honom så rimmar det illa med deras argument om guds och religionens roll för ett bättre samhälle.

Richard Dawkins svarar på frågor (11:45 in i klippet högläser han ur sina hatmejl, ganska underhållande)

Det är förhållandevis lätt att hänga med i THE GOD DELUSION, men jag kan inte låta tanken vandra, då är jag strax helt bortkommen. Så hade det inte varit om jag läst själv eller om ljudboken varit på svenska. Det här är bra, det är så nära perfekt en bok på detta tema kan vara. Dawkins sätter ord på allt det jag haft på känn men inte haft egna ord för. Jag är kort sagt såld och mer övertygad än någonsin att Gud inte finns och aldrig har funnits. Men alldeles oavsett om det finns en gud eller inte ska man inte lära barnen en absolut sanning utan, som Dawkins trycker på, lära dem att ifrågasätta och tänka själva.

richarddawkins.net

EDIT: Efter tips från Creutz måste jag bara länka till detta tokiga Youtubeklipp där Richard Dawkins möter Bill O’Reilly

Fakta
Språk: Engelska
Ljudbok, uppläsare: Richard Dawkins och Lalla Ward
Pris: 89:- Storytel (provlyssna)
Beskrivning/synopsis: ”The God Delusion” caused a sensation when it was published in 2006. Within weeks it became the most hotly debated topic, with Dawkins himself branded as either saint or sinner for presenting his hard-hitting, impassioned rebuttal of religion of all types. His argument could hardly be more topical. While Europe is becoming increasingly secularized, the rise of religious fundamentalism, whether in the Middle East or Middle America, is dramatically and dangerously dividing opinion around the world. In America, and elsewhere, a vigorous dispute between ‘intelligent design’ and Darwinism is seriously undermining and restricting the teaching of science. In many countries religious dogma from medieval times still serves to abuse basic human rights such as women’s and gay rights. And all from a belief in a God whose existence lacks evidence of any kind. Dawkins attacks God in all his forms. He eviscerates the major arguments for religion and demonstrates the supreme improbability of a supreme being. He shows how religion fuels war, foments bigotry and abuses children. ”The God Delusion” is a brilliantly argued, fascinating polemic that will be required reading for anyone interested in this most emotional and important subject.

© 2011 Bokfetischist Suffusion theme by Sayontan Sinha